Omplassering

En omplasseringshund er godkjent av oss.
En omplasseringshund er godkjent av oss.

Vi har nesten til enhver tid hunder hos oss som trenger et nytt hjem. Årsakene kan være forskjellige, men oftest gjelder det hunder som eierne selv ønsker det beste for. Vi sjekker nøye gemytt og hvordan hunden tar dressur før vi tar inn hunden for omplassering. En omplassert hund er derfor ikke en problemhund.

Vi beholder hunden hos oss en tid for å bli kjent med den, da er det lettere å finne den riktige nye eieren. Vi omplasserer kun til personer/familier med hundeerfaring og vil ha en samtale med dere før beslutningen tas.

Omplassering har en kostnad i form av observasjon, kennelopphold og administrasjon. Vi tar derfor kr 2.500,- i omplasseringsgebyr for å få dekket disse utgiftene.

NB: I sommermånedene tar vi ikke i mot nye omplasseringshunder.